Jarðvegur og gróðurfar

Image
Hálendið

Jarðvegur og gróðurfar

Umsjón

 

 

 

Um verkefnið

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna áhrif lofslagsbreytinga og mannvistar á landvistkerfi á Nútíma í Húnavatnssýslum.

Könnuð verða áhrif loftslags á landvistkerfi undir fjórum mismunandi umhverfisaðstæðum til að meta áhrif loftslags og hæðar yfir sjó: 1, inn til lands á láglendi þar sem ætla má að kjörlendi birkiskóga hafi verið; 2, á hálendisbrún þar sem ætla má að hæð skógamarka hafi fylgt loftslagsbreytingum; 3, í hafrænu loftslagi á Skaga þar sem ástæða er til að ætla að loftslagsbreytingar hafi fremur afgerandi áhrif á skóglendi en inn til lands og 4, á hálendi ofan skógarmarka.

Viðnám vistkerfisins verður rannsakað í tíma og rúmi með tilliti til loftslagsbreytinga allt fram til landnáms þegar landbúnaður bætist við sem áhrifarík vistkerfisbreyta sem könnuð verður sérstaklega.

Í verkefninu er lögð áhersla á að beita mörgum aðferðum/breytum til að skilja með heildrænum og samþættum hætti ferli sögulegrar vistkerfisþróunar á landi. Þau gögn sem aflað verður munu nýtast til að meta áhrif loftslags- og gróðurfarsbreytinga á uppsöfnun kolefnis í votlendi og í vötnum.

Sú þekking sem með verkefninu fæst mun nýtast til að spá fyrir um áhrif hlýnandi loftslags á vistfræðileg ferli.