Líf- og umhverfisvísindastofnun

Fjölrit Líffræðistofnunar 1972-2008

77. María Björk Steinarsdóttir  og Agnar Ingólfsson. 2008. Könnun á lífríki fjöru við væntanlega kerbrotagryfju norðvestan Helguvíkur –-Unnið fyrir Norðurál Helguvík sf.

76. Jörundur Svavarsson. 2007. Botndýralíf í innsta hluta Kollafjarðar .

75. Agnar Ingólfsson, María Björk Steinarsdóttir og  Rannveig Thoroddsen. 2006. Könnun á smádýralífi og gróðri á sjávarfitjum og leirum vegna mats á umhverfisáhrifum vegagerðar um Hornafjarðarfljót.

74. Agnar Ingólfsson. 2005. Umhverfisrannsóknir í Gilsfirði. Þriðja rannsóknalota: Ástand umhverfis og lífríkis fimm til sex árum eftir þverun fjarðarins.

73. Árni Einarsson, Gísli Már Gíslason og Jón S. Ólafsson 2004. Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu, samanburður á botngerð 1978 og 2003.

72. Jón S. Ólafsson, Árni Einarsson, Gísli Már Gíslason og Yann Kolbeinsson 2004. Samhengi botngerðar og botndýra í Laxá í S. Þingeyjarsýslu.

71. Þorkell Lindberg Þórarinsson, Árni Einarsson, Jón S. Ólafsson og Gísli Már Gíslason 2004. Kortlagning Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu; könnun gerð í ágúst og september 1978

70.  Jörundur Svavarsson. 2004. Lífríki á botni neðansjávar út af Gufunesi.

69.  Smári Haraldsson. 2004. Könnun á smádýralífi í Elliðavatni 1975-1976.

68.  Jón S. Ólafsson og Sesselja G. Sigurðardóttir. 2003. Botn- og svifdýr í Reykjavíkurtjörn, könnun í ágúst   2002.    

67.  Björn Björnsson. 2002. Fæðuvistfræði bleikju (Salvelinus alpinus) og urriða (Salmo trutta) í Elliðavatni.

66.  Jörundur Svavarsson og Guðmundur V. Helgason. 2002. Botndýralíf við Sundahöfn.

65.  Jörundur Svavarsson. 2002. Lífríki á klapparbotni neðansjávar í Hraunavík.

64.  Agnar Ingólfsson og María Björk Steinarsdóttir. 2002. Rannsóknir á lífríki fjöru í Hraunavík austan Straumsvíkur.

63.  Jörundur Svavarsson og Guðmundur Víðir Helgason. 2002. Líffríki á botni Mjóafjarðar.

62.  Rannveig Thoroddsen. 2002. Flóra og gróður á völdum stöðum á Hellisheiði og Hengilssvæði.

61.  Þóra Ellen Þórhallsdóttir. 2002. Gildi landslags á Hengilssvæðinu einkum á þeim svæðum sem til greina koma vegna orkuvinnslu

60.  Iris Hansen og Jón S. Ólafsson. 2002. Smádýralíf í vötnum á Hellisheiði: við stóra Reykjafell, Skarðsmýrarfjall, í Hellisskarði og Sleggjubeinsskarði. Könnun sumarið 2001.

59.  Jón S. Ólafson og Gísli Már Gíslason. 2002. Smádýralíf í vötnum á Hellisheiði vorið 2001.

58.   Arnþór Garðarsson. 2002. Könnun á fuglalífi á Hengli og Hellisheiði vorið 2001.

57.  Arnþór Garðarsson. 2002. Landnotkun heiðargæsar á grónu landi í sunnanverðum Þjórsárverum.

56.  Gísli Már Gíslason og Jón S. Ólafsson.  2001.  Lífríki Hnífár í Þjórsárverum.  Könnun gerð í ágúst 2001.

55.  Karen Jenný Heiðarsdóttir og Eva Benediktsdóttir.  2001.  Culture media for optimal isolation of Moritella viscosa from Atlantic Salmon (Salmo salar) with winter ulcer.

54.  Jón S. Ólafsson, Gísli Már Gíslason, Sesselja G. Sigurðardóttir og Stefán Már Stefánsson.  2001.  Botndýr í Úlfarsá: Könnun í maí 1999.  Unnið fyrir Borgarverkfræðinginn í Reykjavík.

53.  Agnar Ingólfsson og Arnþór Garðarsson.  2000.  Rannsóknir á lífríki við Borgarnes: leirur, fitjar, gróður á landi og fuglar.

52.  Jörundur Svavarsson.  2000.  Botndýralíf við mynni Leiruvogs.  Unnið fyrir verkefnisstjórn Sundabrautar.

51.  Agnar Ingólfsson.  1999.  Lífríki í leirum í Leiruvogi og við Blikastaði.  Unnið fyrir verkefnisstjórn Sundabrautar.

50.  Agnar Ingólfsson og María Björk Steinarsdóttir.  1999.  Lífríki í grýttum fjörum milli Geldinganess og Gunnuness.  Unnið fyrir verkefnisstjórn Sundabrautar.

49.  Jörundur Svavarsson.  1999.  Forkönnun á lífríki botns neðan fjöru við iðnaðarlóðina Hraun í Reyðarfirði.

48.  Þóra Ellen Þórhallsdóttir.  1999.  Kolgrafafjörður.  Rannsóknir á flóru og gróðri.

47.  Agnar Ingólfsson.  1999.  Rannsóknir á lífríki í Kolgrafafirði.  Fuglar, fjörur og sjávarbotn.

46.  Agnar Ingólfsson og María Björk Steinarsdóttir.  1999.  Forkönnun á lífríki fjöru við iðnaðarlóðina Hraun í Reyðarfirði.

45.  Gísli Már Gíslason.  1999.  Áhrif lóns á vatnalíf á áhrifasvæði Norðlingaölduveitu.

44.  Jörundur Svavarsson.  1999.  Vansköpun af völdum tríbútýltins hjá nákuðungi (Nucella lapillus) við Íslandsstrendur.

43.  Guðmundur V. Helgason, Jón S. Ólafsson og  Arnþór Garðarsson.  1998.  Lífríki við Hvaleyri

42b.  Gísli Már Gíslason.  1998.  The environmental impact of dumping pits for potlinings and filterdust from ISAL aluminium smelter at Straumsvik.

42a.  Gísli Már Gíslason.  1998.  Áhrif kerbrotagryfja á lífríki í Straumsvík.

41.  Jón S. Ólafsson, Guðrún Lárusdóttir og Gísli Már Gíslason.  1998.  Botndýralíf í Elliðaánum.

40.  Arnþór  Garðarsson.  1997.  Fjöldi heiðagæsar í Þjórsárverum 1996. 

39.  Anne-Charlotte Fasquel, Hlynur Sigurgíslason, Gunnar Gunnarsson og Einar Árnason.  1997.  Mitochondrial cytochrome b DNA sequence variation of Atlantic cod, Gadus morhua, from Greenland and Ísafjarðardjúp, Iceland.

38.  Gísli Már Gíslason, Guðrún Lárusdóttir, Hákon Aðalsteinsson, Ólöf Ýrr Atladóttir og Þóra Hrafnsdóttir.  1996.  Dýralíf austan Hágangna og í Vonarskarði.  Könnun í ágúst 1996.  Skýrsla til Landsvirkjunar.

37.  Jörundur Svavarsson.  1995.  Tributyltin in the marine environment, with special reference to Nordic waters. - A  literature survey.

36.  Jörundur Svavarsson og Halldóra Skarphéðinsdóttir.  1993.  Vansköpun af  völdum tríbútýltinmengunar hjá íslenskum nákuðungum.

35.  Einar Árnason og Snæbjörn Pálsson.  1992.  Skerðibútagreining á mtDNA bleikju, lax og urriða.

34.  Jörundur Svavarsson, Guðmundur V. Helgason og Stefán Á. Ragnarsson.  1991.  Rannsóknir á lífríki klettabotns neðansjávar í Hraunsvík við Hafnarfjörð.

33.  Einar Árnason, Snæbjörn Pálsson, Aðalgeir Arason og Vilhjálmur Þorsteinsson.  1992.  Stofngerð Þorsks (Gadus morhua) við Ísland og víðar metin með breytileika í DNA orkukorna (mtDNA).

32.  Einar Árnason.  1991.  Rýnt í skýrslur Hafrannsóknarstofnunar

31.  Agnar Ingólfsson.  1991.  Athuganir á lífríki fjöru við Álfsnes.

30.  Guðmundur Víðir Helgason og Jörundur Svavarsson.  1991.  Botndýralíf í Þerneyjarsundi.

29.  Agnar Ingólfsson.  1990.  Athuganir á rauðbrystingum í Gilsfirði í maí 1990.

28.  Jörundur Svavarsson.  1990.  Studies on the rocky subtidal communities in vicinity of a dumping pit for pot linings at Straumsvík, southwestern Iceland.

27b.  Agnar Ingólfsson.  1990.  A survey of intertidal organisms around dumping pits for pot linings at Straumsvík, southwestern Iceland.

27.  Agnar Ingólfsson.  1990.  Rannsóknir á lífríki fjöru umhverfis kerbrotagryfjur í Straumsvík.

26.  Agnar Ingólfsson og Jörundur Svavarsson.  1989.  Forkönnun á lífríki Gilsfjarðar.

25.  Jörundur Svavarsson og Arnþór Garðarsson.  1986.  Botndýralíf í Dýrafirði.

24.  Agnar Ingólfsson.  1986.  Fjörulíf í innanverðum Dýrafirði.

23.  Guðmundur A. Guðmundsson og Arnþór Garðarsson.  1986.  Fuglaathuganir í Dýrafirði 1985.

22.  Þóra Ellen Þórhallsdóttir.  1985.  Þjórsárver.  Vistfræðirannsóknir 1984.

21.  Þóra Ellen Þórhallsdóttir.  1984.  Þjórsárver.  Gróður og jarðvegur og áhrif Kvíslaveitu.

20.  Guðni Á. Alfreðsson, Jakob K. Kristjánsson og Guðmundur Eggertsson.  1984.  Líftækni á Íslandi, kynning á líftæknilegri örverufræði og erfðatækni.

19.  Jón Eldon.  1983.  Þungmálmar í mosa, jarðvegi og regnvatni í nágrenni Grundartanga 1978 og 1979.

18.  Gísli Már Gíslason.  1983.  Könnun á dýralífi í Eiðisvatni, Borgarfjarðarsýslu.

17.  Hörður Kristinsson, Bergþór Jóhannsson og Eyþór Einarsson.  1983.  Grasafræðirannsóknir við Hvalfjörð.

16.  Agnar Ingólfsson og Guðmundur Víðir Helgason.  1982.  Athuganir á lífríki Skógalóns við Vopnafjörð.

15.  Agnar Ingólfsson og Árni Einarsson.  1980.  Forkönnun á lífríki Nýpslóns og Skógalóns við Vopnafjörð.

14.  Kristín Aðalsteinsdóttir og Arnþór Garðarsson.  1980.  Botndýralíf í Hvalfirði.

13.  Agnar Ingólfsson, Anna Kjartansdóttir og Arnþór Garðarsson.  1980.  Athuganir á fuglum og smádýralífi í Skarðsfirði.

12.  Arnþór Garðarsson, Ólafur K. Nielsen og Agnar Ingólfsson.  1980.  Rannsóknir í Önundarfirði og víðar á Vestfjörðum 1979.  Fuglar og fjörur.

11.  Agnar Ingólfsson.  1978.  Greiningarlykill yfir stórkrabba (Malacostraca) í fjörum.

10.  Agnar Ingólfsson.  1977.  Rannsóknir í Skerjafirði.  II.  Lífríki fjöru.

9.   Arnþór Garðarsson og Kristín Aðalsteinsdóttir.  1977.  Rannsóknir í Skerjafirði.  I.  Botndýralíf.

8.   Agnar Ingólfsson.  1976.  Forkönnun á lífríki Gilsfjarðar, Þorskafjarðar, Djúpafjarðar, Gufufjarðar og nærliggjandi fjarða.

7.   Arnþór Garðarsson, Agnar Ingólfsson og Jón Eldon.  1976.  Lokaskýrsla um rannsóknir á óshólmasvæði Eyjafjarðarár 1974 og 1975.

6.   Sveinn Ingvarsson.  1976.  Skýrsla um gagnasöfnun vegna hugsanlegrar mengunar af völdum járnblendiverksmiðju.

5.   Agnar Ingólfsson og Jón G. Ottósson.  1975.  Rannsóknir á umferð fugla við Keflavíkurflugvöll.

4.   Agnar Ingólfsson og Arnþór Garðarsson.  1975.  Forkönnun á lífríki Laxárvogs, Álftafjarðar og Önundarfjarðar.

3.   Agnar Ingólfsson og Svend-Aage Malmberg.  1974.  Vistfræðilegar rannsóknir í Hvalfirði, Borgarfirði og Hraunsfirði.  Yfirlitsskýrsla.

2.   Arnþór Garðarsson, Jónbjörn Pálsson og Agnar Ingólfsson.  1974.  Könnun og kortlagning lífríkis í suðurhluta Leiruvogs nærri Reykjavík.

1.   Agnar Ingólfsson, Arnþór Garðarsson og Sveinn Ingvarsson.  1972.  Botndýralíf í Akureyrarpolli,  könnun í marz 1972.

 

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is